دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، تیر 1395 

مقاله پژوهشی

بازخوانی حکمت هنر فردید و بررسی نسبت آن با هنر انتظار

صفحه 5-34

علیرضا آرام؛ سیدرضی موسوی گیلانی


نشانه‌های ظهور و ویژگی‌های حکومت امام زمان در شعر مهدوی

صفحه 67-98

مرتضی قائمی؛ ابوذر گلزارخجسته؛ میترا خدادادیان


تجلی گفتمان مهدویت در هنر معاصر ایران

صفحه 187-198

حجت‌اله مرادخانی؛ حسین اکبری‌نسب