نشانه‌شناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلم‌های کتاب اِلی و تل‌ماسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی از دانشکده صداوسیمای شعبه قم، ایران

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

ژانر پساآخرالزمانی زیر ژانر آخرالزمانی است. این‌گونه فیلم­ها به رویدادهای پس از فجایع هولناک پایان دنیا می­پردازد. در میان فیلم­های پساآخرالزمانی، دو فیلم کتاب اِلی و تل­ماسه به فاصله ده­ساله ویژگی بارزی دارند. این ویژگی نشانه­های آشکار مذهبی در این دو فیلم است. کتاب اِلی نشانه­های مستقیم مسیحی و تل­ماسه نشانه­های مستقیم شیعی دارد. این دو فیلم در کنار نشانه­های دینی، دچار تحریف­های آشکار در موضوع نجات و موعود ادیان هستند. این مقاله با بررسی نشانه­های موعودگرایی این دو فیلم،‌ ظرفیت‌های ژانر پساآخرالزمانی و محدودیت­های این ژانر را بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها