تأثیر لحن بر ساخت فضاهای شعری با مضمون انتظار (مطالعۀ موردی: طاهره صفارزاده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

2 استادیار گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان، ایران

چکیده

در جهان معاصر جایگاه شعر با مضمون انتظار، به عنوان یک هنر ناب و رفیع مورد توجه بسیاری از شاعران قرار گرفته و این گونه اشعار از اعماق دل و جان آنها ریشه می‌گیرد. تا حدی که مخاطبان فراوانی را به سمت خود کشانده و پژوهشگران را نیز به واکاوی و بررسی چنین اشعاری سوق می­دهد؛ نگارندگان تحقیق حاضر با تحلیل و بررسی اشعار طاهره صفارزاده، بانوی شاعر معاصر، در پی پاسخ به این سؤال هستند که چگونه لحن بر ساخت فضاهای شعریِ با مضمون انتظار ایشان تأثیر گذاشته است. این مقاله رهیافتی توصیفی _ تحلیلی و رویکردی کیفی دارد و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای سامان یافته است. صفارزاده شاعری خوش­فکر و با اندیشه­های ناب دینی است که با زبانی روشن و بیانی سرشار از احساس، با لحنی مذهبی و محتوایی دینی با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده است. او با توجه به مکتب عدالت­محور امام زمان4، برابری، یکسانی، عدالت و مترادفات آنها را در کلام خوش نشانده و به زیبایی بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها