کاربست نظریه فشار اجتماعی مرتون در تحلیل انحرافات حوزه مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح چهار مهدویت گرایش سیاسی اجتماعی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، ایران

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ایران

چکیده

اعتقاد به مهدویت در گستره تاریخ فراز و فرودهای مثبت و منفی فراوانی در جوامع اسلامی داشته است. رشد انحرافات اجتماعی در ابعاد گوناگون حوزه مهدویت در گذشته و حال توانسته است قرائت‌های گوناگونی از مهدویت در جوامع ایجاد نماید. تحلیل انحرافات می­بایست از منظرها و نظریه‌های گوناگون اجتماعی و جامعه‌شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتواند از شدت آن بکاهد. در پژوهش‌های پیشین تحقیق در خور براساس نظریه‌های جامعه‌شناختی انجام نشده است. این مقاله با بهره‌گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتون به توصیف و تحلیل انحرافات اجتماعی در حوزه مهدویت پرداخته است. یافته­ها نشان می­دهد، ناهماهنگی میان ارزش‌ها و اهداف تشویق شده در جامعه منتظر و ابزار و امکانات دست‌یابی به آن اهداف، نوعی فشار اجتماعی در جامعه منتظر را ایجاد کرده و زمینه‌ساز بروز انحرافاتی در حوزه اعتقاد به مهدویت شده است.

کلیدواژه‌ها