بازنمایی مسلمانان و اسطوره‌‌های صهیونیستی در فیلم «جنگ جهانی زد» بر مبنای نشانه‌شناسی رولان بارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

به نظر بسیاری از اندیشمندان، اسطوره در جامعه‌های نخستین، داستانی رمزی بوده است که در حقیقت ریشه داشته و فرهنگ‌ساز و تکرارپذیر بوده است. از قرن 19 به بعد، آنچه را با واقعیت تضاد داشت، اسطوره می‌نامیدند. اسرائیل در جهان، تنها کشوری است که بر اساس اسطوره‌ها شکل گرفته است که حذف اسطوره از ساختار این کشور به معنای سلب هویت از اسرائیل است. سینمای هالیوود در ترویج این اسطوره‌های صهیونیستی نقش عظیمی داشته است و در نقطه‌ی مقابل صهیونیسم با هدف ترویج اسلام‌هراسی به مفهوم دیگری به نام «زامبی» پرداخته است و به وضوح نشان می‌دهد که مسلمانان همان زامبی‌ها هستند.
مقاله حاضر درصدد تبیین چگونگی بازنمایی مسلمانان و اسطوره‌های صهیونیستی در فیلم «جنگ جهانی زد» است. برای این منظور، ابتدا اسطوره‌های صهیونیستی و نظریه‌ی بازنمایی هال تبیین خواهند شد. در ادامه، این فیلم از خلال آثار روژه گارودی و نشانه‌شناسی رولان بارت بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مسلمانان در این فیلم، زامبی‌هایی وحشی و خون‌خوارند و اسرائیل دقیقا در نقطه‌ی مقابل آنها
قرار دارد.

کلیدواژه‌ها