عناصر کالبدی هنر معماری به کار رفته در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد معماری

چکیده

خداوند خالق که جزء و کل وجود را آفریده، به انسان که جزئی ناچیز از کل کاینات است، عنایتی خاص فرموده و آیات خود را از طریق وحی و به دست بهترین برگزیدگانش برای انسان‌ها نازل کرده است. در لابه‌لای این آیات، تمام مسائل مربوط به زندگی انسان با اشاراتی مستقیم و غیر مستقیم بیان شده و از جمله، به مباحثی از هنر و معماری پرداخته شده است.
در این مقاله، عناصر کالبدی معماری از میان آیات قرآن کریم، انتخاب و در دو گروه عناصر کلی و عناصر جزئی طبقه‌بندی شده‌اند. هم‌چنین تعداد عناصر کالبدی معماری در هر سوره مشخص شده است و این‌که کدام سوره‌ها بیشترین تعداد عناصر کالبدی را دارند. شماری از عناصر کالبدی (اعم از جزئی و کلی) در هر سوره‌ای که آمده‌اند، تنها یک معنی واحد و تعدادی دیگر چند معنای مختلف دارند. در پایان، این عناصر در گروه عناصر تک‌معنایی و چندمعنایی طبقه‌بندی شده و معانی آنها تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها