هنر و سینمای مهدویت و جهانی‌شدن؛ ضرورت‌ها و ارکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، ایران.

چکیده

مسئله: در این مقاله سینمای مهدویت، ضرورت‌ها و ارکان آن مورد طرح و بسط قرار گرفته است.
فرضیه‌ها: 1. نظریه مترقی مهدویت شیعه، شایسته‌تر از نظریه جهانی‌سازی غرب، ظرفیت تشکیل دولت واحد جهانی را دارا است؛ 2. طرح و بسط نظریه هنر مهدویت یکی از ضرورت‌های مهم برای پرداختن به موضوع مهدویت و شاخه‌های آن است؛ 3. در حال حاضر برای طرح و بسط موضوع سینمای مهدویت ضرورت‌های تاریخی ایجاد شده است؛ 4. طرح و بسط موضوع سینمای مهدویت و ارکان آن، موجب جهت‌دهی صحیح به فعالیت‌های سینمایی در موضوع مهدویت خواهد شد.
روش تحقیق: در این مقاله از روش استدلالی _ اسنادی استفاده شده
است که با استفاده از منابع، فرضیه‌های مقاله، مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است.
نتایج: طرح و بسط سینمای مهدویت و ارکان آن می‌تواند علاوه بر نشان دادن ظرفیت بالای مذهب شیعه در مدیریت آخرالزمان و خنثی نمودن تلاش‌های هالیوود و غرب، عرصه جدیدی را برای معرفی مهدویت، انتظار، زمینه‌سازی ظهور و... بگشاید و جهانیان را به سوی مهدویت رهنمون شود.

کلیدواژه‌ها