فرصت‌ها و چالش‌های کتب درسی در موضوع مهدویت؛ تحلیل بازنمایی مهدویت در کتب آموزش رسمی کشور با رویکرد معیار انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات ارتباطات و رسانه‌های نوین دانشگاه وین و محقق ارشد مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران

2 دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر، با هدفِ نشان دادنِ وضعیت بازنمایی مهدویت به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اعتقادی در جامعه ایران با جمعیت حداکثر شیعی در کتب آموزشی رسمی کشور تحقیق و تألیف شده است. در فرایند تحقیق، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابتدا شاخص‌های جامعه منتظر و اندیشه مهدویت از منظر امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی; و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به عنوان رویکرد معیار احصاء شده است. سپس، متون کتب درسی بر اساس شاخص‌های احصاء شده از بیانات و اندیشه‌های ایشان، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. پرسش بنیانی تحقیق این است که آیا در نظام رسمی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، بازنمایی از مهدویت، مطابق با دیدگاه‌های امام خمینی1 و مقام معظم رهبری و در نتیجه دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران است؟ نتایج حاصل از تحلیل نشان می‌دهد محتوای کتب آموزش رسمی کشور، هم از نظر کمیت (با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع) و هم از نظر کیفیت و رویکرد (با توجه به معیارهای اساسی و تراز) اشکالاتی اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها