بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا

چکیده

بررسی افکار مستشرقان در مسئله مهدویت‌پژوهی با توجه به انعکاس آن در میان غربیان از اهمیت خاصی برخوردار است. دوایت. م دونالدسن از جمله مستشرقین دوران معاصر است که با تالیف کتاب مذهب شیعه به شهرت رسید. وی در بخش مهدویت کتاب خود پاره‌ای از ناداوری‌ها نموده است. تردید در اصل مسئله مهدویت از جمله آنهاست.
پژوهش پیش رو ضمن تبیین اندیشه مهدویت از جانب وی، با روش توصیفی _ تحلیلی به دفاع از اندیشه مهدویت پرداخته است. انتخاب روش تاریخی‌نگری و انتخاب منابع نسبتاً غیرمعتبر از ضعف‌های روشی پژوهش وی به حساب می‌آید.
عدم درک صحیح وی از معارف اسلام و آشنایی ضعیف وی از شیوه تبیین معارف قرآن ،عدم آشنایی با نحوه جمع‌آوری منابع مکتوب حدیثی شیعی، استناد به کلام ابن‌خلدون به عنوان نماینده مسلمانان و تأثیر از آری وی از جمله نقد‌های محتوایی پژوهش وی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها