چگونگی تجلی مضامین مهدوی و عدالت‌خواهانه در درام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم، ایران

چکیده

در درام و اثر نمایشی زمانی که رویداد معین با کنش و انتخاب شخصیت همراه می­شود، کردار ساختار می‌یابد و معنا متجلی می­شود. یکی از مهم­ترین معانی در اثر نمایشی، مفهوم عدالت است که با سایر مفاهیم دینی و اخلاقی مرتبط است. از سوی دیگر، ظهور موعود و اقامۀ عدل، از مهم­ترین باورهای ملت‌های مختلف جهان به شمار می­آید که در تفکر شیعی، ظهور حضرت مهدی4 (در کنار واقعۀ عاشورا)، بنیادی­ترین باور را شکل می­دهد و در بالاترین مرتبه عدالت آشکار می­شود. از این رو این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مضامین مهدوی و عدالت­خواهانه، چگونه در درام متجلی می­شود؟ نتایج برآمده از پژوهش نشان می­دهد آثار نمایشی با محوریت ظهور را نباید منحصر در یک تقسیم‌بندی خاص قرار داد. لذا در یک نگاه گسترده­تر، زمانی که معنای عدالت با کنش و انتخاب شخصیت در رویداد معین یک کلِ منسجم و یکپارچه­ای را ایجاد کند، به همان میزان با همدلی و برانگیختن احساس تماشاگر، مضامین مهدوی و ظهور موعود متجلی می­شود.

کلیدواژه‌ها