بررسی چگونگی تصویرگری حضرت مهدی و شخصیت‌های قدسی در سینما

دوره 11، شماره 26، تیر 1397، صفحه 5-22

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


تحلیل گستردگی تضمین و استقبال از حافظ در دیوان شوق مهدی فیض کاشانی

دوره 11، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 5-20

مصطفی ورمزیار؛ مرضیه ورمزیار


ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی و فهم‌پذیری روایات ارتباطی عصر ظهور

دوره 10، شماره 22، تیر 1396، صفحه 5-30

کریم خان‌محمدی؛ سید عباس حسینی


راهنمای روش‌شناسی دینی درباره هنر و زیبایی

دوره 10، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 5-36

سیدرضی موسوی گیلانی؛ شیرین اسدی کرم


نقش تعلیمی هنر از نگاه فارابی و نسبت آن با آموزه انتظار

دوره 9، شماره 20، دی 1395، صفحه 5-26

سیدرضی موسوی گیلانی؛ علیرضا آرام


شاخصه‌های هنر زمینه‌ساز (موعودگرای اسلامی)

دوره 9، شماره 19، مهر 1395، صفحه 5-34

سید محمدرضی آصف آگاه


بازخوانی حکمت هنر فردید و بررسی نسبت آن با هنر انتظار

دوره 9، شماره 18، تیر 1395، صفحه 5-34

علیرضا آرام؛ سیدرضی موسوی گیلانی


بازخوانی اندیشۀ دکتر شریعتی؛ رهیافتی به قرائت اخلاقی از هنر انتظار

دوره 9، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 5-26

علیرضا آرام؛ سید رضی موسوی گیلانی


منظومه رسم انتظار

دوره 12، شماره 30، مهر 1398، صفحه 5-29

سیدمسعود پورسیدآقایی


بررسی مفهوم انتظار در فرایند خلق اثر نمایشی

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 6-21

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


مهدویت بر مدار زمین؛ بررسی تطبیقی تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنتی با نام مهدویت

دوره 14، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 7-24

علی رضایی آدریانی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


کنش قدسی زائران در پیاده‌روی اربعین و تجلی آن در ظهور موعود

دوره 12، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 7-26

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


نقش مؤثر فضای مجازی(به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی) در ظهور تمدن جهانی مهدوی

دوره 15، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 7-32

پگاه امیری؛ روناک امامی؛ حمیدرضا شهبازیان؛ داود گوهری


بازخوانی نقوش و آرایههای معماری شهر تاریخی ماسوله برمبنای مفاهیم و شاخصه‌های انتظار، منجی و مهدویت

دوره 15، شماره 36، مهر 1401، صفحه 7-32

سعید حسن‌پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وند شعاری


رابطه اضطرار و نجات در متن نمایشی: مطالعه موردی قصه حضرت یونس

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 7-24

حمید تلخابی؛ علی رضایی آدریانی


زمینه‌سازی رسانه‌ای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

دوره 8، شماره 15، مهر 1394، صفحه 9-46

کاظم عظیمی خرم‌آبادی


بررسی معنی و مبنای آینده‌پژوهی در تمدن غرب و مهدوی

دوره 11، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 21-38

اسدالله مصطفوی


بازخوانی برخی نمادهای منجی موعود در کاشی‌های زرین فام کاشان

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 22-47

زهرا دانش آرانی؛ حسن ستاری ساربانقلی