کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
حماسه و عرفان در غزل آیینی معاصر

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 99-132

نجمه نظری؛ مبینا مطهری نسب؛ ریحانه جعفرنیا


مهدویت، درون‌مایه اصلی شعر دفاع مقدس

دوره 9، شماره 19، مهر 1395، صفحه 59-84

محمدرضا یوسفی