کلیدواژه‌ها = قرآن
بینامتنی قرآنی در اشعار انتظار ادیب پیشاوری

دوره 13، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 105-128

جمیله زارعی؛ زهرا افضلی


راهنمای روش‌شناسی دینی درباره هنر و زیبایی

دوره 10، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 5-36

سیدرضی موسوی گیلانی؛ شیرین اسدی کرم