کلیدواژه‌ها = حضرت مهدی
تحلیل معرفت‌شناسانه استعاره‌های‌مفهومی در زیارت اربعین و دعای ندبه

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 25-52

مینا سادات حسینی؛ محسن خوش‌فر


نشانه‌های ظهور منجی موعود در نگاه صوفیانه فرقۀ بریلوی

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 133-152

عبدالواحد بامری؛ منصور نیک‌پناه


ویژگی‌های شعر انتظار علی‌رضا قزوه

دوره 9، شماره 20، دی 1395، صفحه 63-80

نجمه نظری؛ جمیله زارعی


زمینه‌سازی رسانه‌ای _ تبلیغاتی ظهور مهدی موعود

دوره 8، شماره 15، مهر 1394، صفحه 9-46

کاظم عظیمی خرم‌آبادی


فضای ظهور منجی موعود در عرصه شعر فارسی

دوره 8، شماره 15، مهر 1394، صفحه 139-158

منصور نیک‌پناه