کلیدواژه‌ها = دعای ندبه
تحلیل معرفت‌شناسانه استعاره‌های‌مفهومی در زیارت اربعین و دعای ندبه

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 25-52

مینا سادات حسینی؛ محسن خوش‌فر


بررسی عناصر سه‌گانه فکری، شکلی و ساختاری؛ و جلوه‌های علم معانی و بیان در دعای عهد

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 110-135

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ حمید عباس‌زاده؛ احمد محمدیان


بررسی عناصر سه‌گانه فکری، شکلی و ساختاری دعای ندبه

دوره 11، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 59-84

سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ حمید عباس‌زاده؛ احمد محمّدیان