کلیدواژه‌ها = انتظار
بازخوانی نقوش و آرایههای معماری شهر تاریخی ماسوله برمبنای مفاهیم و شاخصه‌های انتظار، منجی و مهدویت

دوره 15، شماره 36، مهر 1401، صفحه 7-32

سعید حسن‌پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وند شعاری


مؤلفه‌های سبک زندگی منتظرانه و امکان بازنمایی آن در هنر

دوره 15، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 33-52

زهراسادات پورسیدآقایی


نقش فرهنگ انتظار در کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 99-116

محمود ملکی راد


نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنری دوره انتظار

دوره 14، شماره 34، مهر 1400، صفحه 29-50

سیده مریم ایزدی دهکردی


نقش فرهنگ انتظار در تقویت سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 34، مهر 1400، صفحه 51-76

محمود ملکی‌راد؛ حسین حسن‌زاده


منظومه رسم انتظار

دوره 12، شماره 30، مهر 1398، صفحه 5-29

سیدمسعود پورسیدآقایی


تأثیر لحن بر ساخت فضاهای شعری با مضمون انتظار (مطالعۀ موردی: طاهره صفارزاده)

دوره 12، شماره 30، مهر 1398، صفحه 105-122

علی‌اکبر کمالی نهاد؛ سیده مریم ایزدی دهکردی؛ شهریار شادی گو


بررسی و تحلیل ویژگی‌های سبکی شعر «انتظار» در آثار قیصر امین‌پور و علی موسوی گرمارودی

دوره 12، شماره 30، مهر 1398، صفحه 123-148

شکوفه دارابی؛ اعظم محمودی؛ شهریار شادی گو


تصویر کانونی مهدویت و نقش آن در ساخت فضاسازی شعری دورۀ انقلاب اسلامی (نمونۀ موردی: قیصر امین‌پور)

دوره 12، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 27-44

شهریار شادی گو؛ علی‌اکبر کمالی نهاد؛ سیده مریم ایزدی دهکردی


واکاوی تحلیلی مفهوم انتظار در اشعار مهدوی «حسن قفطان» و «ملاحسن آرانی (داعی)»

دوره 12، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 87-110

مجید محمدی؛ بهناز نظری؛ فرشته جمشیدی


بررسی مفهوم انتظار در فرایند خلق اثر نمایشی

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 6-21

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


تجلی پارامترهای امید، مهدویت و ظهور در کتب فارسی دورۀ متوسطه

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 48-71

منصور نیک‌پناه؛ کاظم حسن‌زاده


واکاوی تطبیقی مضامین انتظار در شعر «علّامه جشی» و «لطفعلی‌بیک آذر بیگدلی»

دوره 11، شماره 26، تیر 1397، صفحه 115-140

مجید محمدی؛ ایمان قنبری اقدم؛ مهران معصومی


بررسی معنی و مبنای آینده‌پژوهی در تمدن غرب و مهدوی

دوره 11، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 21-38

اسدالله مصطفوی


مهدویت، درون‌مایه اصلی شعر دفاع مقدس

دوره 9، شماره 19، مهر 1395، صفحه 59-84

محمدرضا یوسفی


پیوند شعر مهدوی و شعر دفاع مقدس

دوره 9، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 99-130

حسن نوروززاده؛ علیرضا فولادی


انتظار و کهن‌الگوی تغییر قهرمان

دوره 8، شماره 15، مهر 1394، صفحه 71-88

حمید تلخابی؛ نعمت باقری‌فرد