کلیدواژه‌ها = آخرالزمان
بررسی سینمای آخرالزمان در سه دهه اخیر، بر اساس کتاب مقدس

دوره 9، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 69-98

عباس سلطانی ثانی؛ نصرت‌الله آیتی