کلیدواژه‌ها = منجی
بازخوانی نقوش و آرایههای معماری شهر تاریخی ماسوله برمبنای مفاهیم و شاخصه‌های انتظار، منجی و مهدویت

دوره 15، شماره 36، مهر 1401، صفحه 7-32

سعید حسن‌پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وند شعاری


بازخوانی برخی نمادهای منجی موعود در کاشی‌های زرین فام کاشان

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 22-47

زهرا دانش آرانی؛ حسن ستاری ساربانقلی


تقابل‌های دوگانه در شعر انتظار

دوره 10، شماره 23، مهر 1396، صفحه 117-142

جمیله زارعی؛ نجمه نظری


غیبت موسی و بازتولید نظام مشترک روایی

دوره 8، شماره 16، دی 1394، صفحه 75-92

حمید تلخابی؛ نعمت باقری‌فرد؛ مجید تلخابی


فضای ظهور منجی موعود در عرصه شعر فارسی

دوره 8، شماره 15، مهر 1394، صفحه 139-158

منصور نیک‌پناه