کلیدواژه‌ها = بازنمایی
مؤلفه‌های سبک زندگی منتظرانه و امکان بازنمایی آن در هنر

دوره 15، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 33-52

زهراسادات پورسیدآقایی


بازنمایی آخرالزمان در فیلم مردان ایکس؛ اپوکالیپس

دوره 11، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 115-142

مهدی رسولی؛ هدا شبرنگ؛ میشا تیموری