نویسنده = سیدرضی موسوی گیلانی
مهدویت بر مدار زمین؛ بررسی تطبیقی تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنتی با نام مهدویت

دوره 14، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 7-24

علی رضایی آدریانی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


آرمان‌شهر ظهور در انیمیشن «زتوپیا»

دوره 13، شماره 32، مهر 1399، صفحه 115-130

علی رضایی آدریانی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


حکمت و معنای نور و رنگ در معماری حرم حضرت معصومه

دوره 13، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 69-104

محبوبه حسنی‌پناه؛ سیدرضی موسوی گیلانی؛ سیدامیر فشنگی‌زاده


کنش قدسی زائران در پیاده‌روی اربعین و تجلی آن در ظهور موعود

دوره 12، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 7-26

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


چالش الاهیات و سینما بر سر بازنمایی عیسی مسیح

دوره 12، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 45-68

عارفه گودرزوند؛ مهراب صادق‌نیا؛ سیدرضی موسوی گیلانی؛ کورت اندرس ریچاردسون


بررسی مفهوم انتظار در فرایند خلق اثر نمایشی

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 6-21

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


بررسی چگونگی تصویرگری حضرت مهدی و شخصیت‌های قدسی در سینما

دوره 11، شماره 26، تیر 1397، صفحه 5-22

حمید تلخابی؛ سیدرضی موسوی گیلانی


بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت

دوره 10، شماره 24، دی 1396، صفحه 37-60

سیدرضی موسوی گیلانی؛ مسلم کامیاب


راهنمای روش‌شناسی دینی درباره هنر و زیبایی

دوره 10، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 5-36

سیدرضی موسوی گیلانی؛ شیرین اسدی کرم


نقش تعلیمی هنر از نگاه فارابی و نسبت آن با آموزه انتظار

دوره 9، شماره 20، دی 1395، صفحه 5-26

سیدرضی موسوی گیلانی؛ علیرضا آرام


بازخوانی حکمت هنر فردید و بررسی نسبت آن با هنر انتظار

دوره 9، شماره 18، تیر 1395، صفحه 5-34

علیرضا آرام؛ سیدرضی موسوی گیلانی