عنوان نشریه

عصر آدینه

 صاحب امتیاز

سید مسعود پورسیدآقایی

شاپای چاپی

۲۵۸۸-۳۲۹۱ 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

۱۳۸۵

حوزه تخصصی

 مهدویت پژوهی

دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  ۱۰ درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

این نشریه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ دارای رتبه علمی-پژوهشی(حوزه علمیه) می‌باشد.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 37، فروردین 1402 

حماسه و عرفان در غزل آیینی معاصر

صفحه 99-132

نجمه نظری؛ مبینا مطهری نسب؛ ریحانه جعفرنیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سیدمسعود پورسیدآقایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان