عنوان نشریه

عصر آدینه

 صاحب امتیاز

سید مسعود پورسیدآقایی

شاپای چاپی

۲۵۸۸-۳۲۹۱ 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

۱۳۸۵

حوزه تخصصی

 مهدویت پژوهی

دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

 

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  ۱۰ درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

این نشریه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ دارای رتبه علمی-پژوهشی(حوزه علمیه) می‌باشد.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 34، مهر 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سیدمسعود پورسیدآقایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان